Select Page

Nordsjællands skønneste strandområder

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav har siden 1941 været med til at værne om dette værdifulde stykke danske natur og sikret, at grundejerne er blevet hørt og har haft indflydelse på områdets udvikling.

I et godt og konstruktivt samarbejde med Gribskov Kommune, Skov- og Naturstyrelsen og andre myndigheder er der opnået gode resultater, som har ført til en harmonisk byudvikling, bevarelse og pleje af de rekreative områder.

Raageleje og Udsholt Grundejerlav vil fortsat arbejde for at bevare områdets unikke naturværdier, fremme trafiksikkerheden og støtte aktiviteter, der skaber engagement i lokalsamfundet.

Læs mere om vores mål under “Pejlemærker”.