NATUR & MILJØ
Vi arbejder for at bevare og beskytte alle områdets naturværdier i form af hav, kyst, strand, klit, skov, eng, mark, vandløb, flora og fauna og for pleje af områdets offentlige arealer til gavn for alle.

KULTUR & HANDEL
Vi støtter et mangfoldigt kulturliv og initiativer til kulturelle aktiviteter, der kan udfoldes på de egnede offentligt ejede arealer – i det omfang det er bæredygtigt og i samarbejde med lokale handlende, leverandører  og deres lokale produkter.

SPORT & FRITIDSLIV
Vi støtter initiativer til sports- og friluftsaktiviteter, der kan gennemføres i en harmonisk balance med naturen og dagliglivet i området.

TRAFIK

Vi samarbejder med Gribskov Kommune om øget trafiksikkerhed i Grundejerlavets interesseområde.
 
Seneste resultat er reguleringen af trafikken på Rågeleje Strandvej ved hjælp af de såkaldte “2 minus 1” vejbane, m/50 km./t. og røde opmærksomhedsfelter.
 
Vi fastholder fokus på næste strækning, der bør trafiksikres:
fra Restaurant ‘Søstjernen’ mod vest og efterfølgende  fra ‘Trillingerne’ mod øst.