Nordsjællands skønneste strandområder

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav har siden 1924 været med til at værne om dette værdifulde stykke danske natur og sikret, at grundejerne er blevet hørt og har haft indflydelse på områdets udvikling.

I et godt og konstruktivt samarbejde med Gribskov Kommune, Skov- og Natursty-relsen og andre myndigheder er der opnået gode resultater, som har ført til en harmonisk byudvikling, bevarelse og pleje af de rekreative områder.

Blåt flag vidner om rent badevand, og kystsikringen med den flotte promenade foran Rågelejes feriecenter samt plejen af den smukke slette ved tennisbanerne og området ved Rågegården er til glæde for alle.

Rågeleje Strandpark med trappen til udsigtspunktet på Orebjerg er et mål for både turister og lokale, som nyder den vide og storslåede udsigt over Kattegat

Raageleje og Udsholt Grundejerlav vil fortsat arbejde for at:

1. Påvirke det stadigt stigende antal dispensationsansøgninger om bygningsændringer og udvidelser.

2. Medvirke til at naturområder fredes og plejes.

3. Fremme vedligeholdelsen af de offentlige arealer.

4. Samarbejde med myndighederne om vejforhold, parkering, skiltning og bådoplægning.

5. Beskytte rettigheder, som er eller måtte blive tillagt Rågeleje.

6. Udvikle godt naboskab, hvor respekt vises for naturværdierne og hensyn vises til hinanden.