‘Foreningens formål er aktivt at medvirke til at bevare områdets fredelige og landskabelige karakter og særlige naturværdier, herunder at medvirke til at området plejes og udvikles i overensstemmelse med områdets særpræg’.

NYHEDER:

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav
… ønsker nye og gamle medlemmer hjertelig velkommen til dette års generalforsamling, som bliver afholdt søndag den 6. august kl. 10.00, 2017 på Søstjernen.

Vi vil gennemgå årets aktiviteter og fremlægge planer for fremtidige indsatsområder.

Et medlemskab i Grundejerlavet koster kun 300 kr. årligt, og det er med til at sikre dine interesser som grundejer i Rågeleje og Udsholt.

Hvis du ikke er medlem, send venligst en mail til Carl H. Nielsen – formand@raageleje-udsholt.dk

NATUR & MILJØ

KULTUR & HANDEL

SPORT & FRITIDSLIV

TRAFIK