‘Foreningens formål er aktivt at medvirke til at bevare områdets fredelige og landskabelige karakter og særlige naturværdier, herunder at medvirke til at området plejes og udvikles i overensstemmelse med områdets særpræg’.

Privat initiativ bærer frugt.
En gruppe forældre har taget initiativ til at få opsat en basketball stander for enden af den store parkeringsplads ’downtown Rågeleje’. Det er Rågeleje-Udsholt Grundejerlav, der står som sponsorer for den økonomiske del af projektet, der giver boldglade unge mulighed for at udfordre sig selv og andre i ’Street-basket’. Også Gribskov Kommune har været indover med tilladelser.
Frivillige forældre og initiativtagere har stået for et stort arbejde med at opsætte standeren, hvori der er støbt 420 liter beton, så den er meget stabil.

NYHEDER:

Generalforsamling søndag den 7. august 2016 ( nærmere detaljer på vej

NATUR & MILJØ

KULTUR & HANDEL

SPORT & FRITIDSLIV

TRAFIK