‘Foreningens formål er aktivt at medvirke til at bevare områdets fredelige og landskabelige karakter og særlige naturværdier, herunder at medvirke til at området plejes og udvikles i overensstemmelse med områdets særpræg’.

NATUR & MILJØ

KULTUR & HANDEL

SPORT & FRITIDSLIV

TRAFIK